En vanlig fråga som dyker upp med jämna mellanrum är hur många fältarbetare det finns i Sverige. Det är svårt att svara på med en någorlunda exakt siffra.

Jag tycker, föga förvånande, att statistik är både roligt och spännande. Därför försökte jag hitta ett svar på denna och en rad andra frågor om fältarbetare i Sverige. Det är ju trots allt “bara” att fråga våra 290 kommuner. Jag fick svar av 164 av av 290 kommuner. Av dessa svarade 89 stycken tydligt att de har fältarbetare i någon form.

Av de kommuner som svarade hade alltså 54 % fältarbetare. Med så stort bortfall är det dock svårt att dra slutsatser om helheten. Kommuner med aktiva fältgrupper har troligen har lättare att svara på frågor om fältarbete. De år jag satt i styrelsen för RIF fanns runt 70 fältgrupper representerade som medlemmar. Generöst räknat cirka 25 % av Sveriges kommuner (vissa kommuner har flera fältgrupper). Jag skulle gissa att den verkliga siffran är någonstans mellan 25 och 50 %.

Enligt lag måste alla kommuner ha något slags uppsökande och förebyggande arbete riktat till unga. Majoriteten av de kommuner som tydligt svarade att de inte hade en dedikerad fältgrupp var noga med att påtala att ett visst uppsökande arbete ändå utförs. Ofta bedrevs det då av familjebehandlare på enheten för individ och familjeomsorg eller fritidsledare från kommunens gårdar som “fältade ute” vissa riskkvällar.

De två vanligaste benämningarna för de kommuner som har fältgrupper är fältsekreterare och fältassistent, med ett litet övertag för fältsekreterare. Andra mindre vanliga benämningar är fältkurator, ungdomssamordnare, fältsamordnare, fältare, fältarbetare och förebyggande team.

Den stora frågan jag försökte besvara, hur många fältarbetare det finns i Sverige, ville jag använda för vidare analyser. Som till exempel hur många ungdomar det vanligen går på en fälttjänst. Med det data jag hittills fått är spannet mellan 502 och 5397 (gäller ungdomar 10-20 år).

I framtiden hoppas jag att kunna slutföra den totalundersökning som jag först tog mig för men under rådande pandemi vill jag inte tjata på de kommuner som inte svarat. De har troligen viktigare saker för sig än att stilla min nyfikenhet.