Välkommen till Fältappen, ett system för dokumentation och uppföljning av socialt fältarbete riktat till unga.